Aktualności

01.12.2022 Zawiadomienie o przekształceniu

Niniejszym informujemy, iż z dniem 1. grudnia 2022 następuje przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej z dotychczasowej Artplex Jerzy Kalinowski na Artplex Sp. z o.o..

W wyniku przekształcenia powstała Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o nazwie Artplex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (dawniej "Artplex Jerzy Kalinowski"), Pepłowo 84, 09-470 Bodzanów, NIP: 774 327 38 45, Regon: 523 805 173, KRS: 0001005794.

W związku z powyższym od dnia 1. grudnia 2022 włącznie, prosimy o uwzględnienie we wszystkich bazach danych, dokumentach (w tym fakturach VAT) i korespondencji danych spółki przekształconej. Informujemy, że błędnie wystawione faktury nie będą respektowane.

___

We hereby inform that effective December 1, 2022 the sole proprietorship Artplex Jerzy Kalinowski is transformed into Artplex Sp. z o.o..

As a result of the transformation, a Limited Liability Company under the business name Artplex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (formerly “Artplex Jerzy Kalinowski”) is established.
Pepłowo 84, 09-470 Bodzanów, NIP (TAX ID): 774 327 38 45, REGON: 523 805 173, KRS: 0001005794.

In connection with the above, effective December 1, 2022, please include in all your databases, documents incl. VAT invoices
and correspondence the data of the transformed company. Please be advised that incorrectly issued invoices will not be respected.

« powrót