Projekty unijne

OGŁOSZENIA O ZAPROSZENIACH DO SKŁADANIA OFERT

PRZEDMIOT:

„Wdrożenie unikalnej technologii oraz wdrożenie nowych i ulepszenie posiadanych produktów
i usług.”

  mazowsze.jpg

Aktualnie zapraszamy do składania ofert, których przedmiotem jest:

  1. Zakup wielkoformatowego plotera solwentowego szerokość zadruku 64 cale - ogłoszenie z dn. 03.10.2013.
  2. Zakup laminatora temperaturowego. Zakup trymera - szerokość 3m - ogłoszenie z dn. 18.10.2013.
  3. Zakup płaskiego plotera drukującego UV duży format - ogłoszenie z dn. 09.06.2014.
  4. Zakup oprogramowania do plotera drukującego UV do druku 3D na foliach soczewkowych - ogłoszenie z dn. 14.11.2014.
  5. Zakup systemu paneli PV - ogłoszenie z dn. 14.11.2014.

 

Oferty można składać osobiście w siedzibie Firmy w formie papierowej.

 

Każdorazowo oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione wraz z pieczęcią imienną lub określeniem pełnionej funkcji.

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

O projekcie »

Wielkoformatowy ploter solwentowy »

Laminator temperaturowy i trymer »

Płaski ploter drukujący UV duży format »

Oprogramowanie do plotera drukującego UV do druku 3D na foliach soczewkowych »

System paneli PV »