Projekty unijne

Wielkoformatowy ploter solwentowy

mazowsze.jpg

Warszawa, dnia 03.10.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:
„Wdrożenie unikalnej technologii oraz wdrożenie nowych i ulepszenie posiadanych produktów
i usług.”


Zamawiający: "Artplex" - Jerzy Kalinowski, Pepłowo 75, 09-470 Bodzanów


Tytuł Projektu: „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości "Artplex" poprzez wdrożenie unikalnej technologii oraz wdrożenie nowych i ulepszenie posiadanych produktów i usług.”


Przedmiot zamówienia: Zakup wielkoformatowego plotera solwentowego szerokość zadruku 64 cale;


Wymogi specyfikacyjne przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Kryteria oceny:

 • Cena.
 • Warunki gwarancji.
 • Termin dostawy od momentu zamówienia.


Miejsce i forma złożenia ofert:

Oferty można składać osobiście w siedzibie Firmy w formie papierowej lub w wersji elektronicznej na adres mail biuro@artplex.pl. Każdorazowo oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione wraz z pieczęcią imienną lub określeniem pełnionej funkcji.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.


ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • nazwę i adres oferenta,
 • datę wystawienia oferty,
 • kosztorys ofertowy (netto i brutto),
 • przewidywany czas realizacji,
 • warunki płatności,
 • warunki gwarancji,
 • termin ważności oferty,
 • podpis wystawcy oferty.


Termin złożenia ofert: oferty przyjmowane są od 03.10.2013 do 17.10.2013 do godziny 12.00.


***

Załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT z dnia 03.10.2013 r.


Zamawiający: "Artplex" - Jerzy Kalinowski


Wymogi specyfikacyjne przedmiotu zamówienia dla poszczególnych wydatków:

 • Wielkoformatowy ploter solwentowy o szerokości zadruku 64 cale.
 • Druk na różnych podłożach – powlekanych i niepowlekanych.
 • Przyjazny dla środowiska, energooszczędny.
 • Druk w 4 kolorach – CMYK.
 • Szerokość zadruku – 64 cale (ok 1620 mm).
 • Szybkość druku nie mniejsza niż 7 m2 na godzinę.
 • Technologia przejść tonalnych.
 • Maksymalna rozdzielczość druku 1440 x 1440 dpi.
 • Wbudowana pamięć operacyjna.
 • Prąd zmienny, 100–240 V, 50/60 Hz.

O projekcie »

Wielkoformatowy ploter solwentowy »

Laminator temperaturowy i trymer »

Płaski ploter drukujący UV duży format »

Oprogramowanie do plotera drukującego UV do druku 3D na foliach soczewkowych »

System paneli PV »