Projekty unijne

Laminator temperaturowy i trymer

mazowsze.jpg

Warszawa, dnia 18.10.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:
„Wdrożenie unikalnej technologii oraz wdrożenie nowych i ulepszenie posiadanych produktów
i usług.”


Zamawiający: "Artplex" - Jerzy Kalinowski, Pepłowo 75, 09-470 Bodzanów


Tytuł Projektu: „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości "Artplex" poprzez wdrożenie unikalnej technologii oraz wdrożenie nowych i ulepszenie posiadanych produktów i usług.”


Przedmiot zamówienia:

 • Zakup laminatora temperaturowego.
 • Zakup trymera - szerokość 3 m.


Wymogi specyfikacyjne przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


Kryteria oceny:

 • Cena.
 • Warunki gwarancji.
 • Termin dostawy od momentu zamówienia.


Miejsce i forma złożenia ofert:

Oferty można składać osobiście w siedzibie Firmy w formie papierowej lub w wersji elektronicznej na adres mail biuro@artplex.pl . Każdorazowo oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione wraz z pieczęcią imienną lub określeniem pełnionej funkcji.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.


ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • nazwę i adres oferenta,
 • datę wystawienia oferty,
 • kosztorys ofertowy (netto i brutto),
 • przewidywany czas realizacji,
 • warunki płatności,
 • warunki gwarancji,
 • termin ważności oferty,
 • podpis wystawcy oferty.


Termin złożenia ofert: Oferty przyjmowane są od 18.10.2013 do 31.10.2013 do godziny 12.00.


***

Załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT z dnia 18.10.2013 r.


Zamawiający: "Artplex" - Jerzy Kalinowski


Wymogi specyfikacyjne przedmiotu zamówienia dla poszczególnych wydatków:

Laminator temperaturowy

 • Pełna regulacja zakresu temperatur roboczych, prędkości i siły docisku.
 • Wbudowany system chłodzenia – wiatraki.
 • Technologia docisku poprzez zastosowanie rolek o zmiennym przekroju.
 • Szerokość robocza ok 1500 mm.
 • Masa nieprzekraczająca 700 kg.
 • Temperatury robocze do ok 130-140 stopni Celsjusza.

Trymer - szerokość 3 m

 • Szerokość robocza – 3 m.
 • Przeznaczenie: cięcie materiałów do 13 mm grubości z dokładnością 0,2 mm na całej długości cięcia.
 • Wbudowany blat do cięcia, monolityczna konstrukcja.
 • System wymiany głowicy tnącej.
 • Ostrza mocowane magnetycznie.

O projekcie »

Wielkoformatowy ploter solwentowy »

Laminator temperaturowy i trymer »

Płaski ploter drukujący UV duży format »

Oprogramowanie do plotera drukującego UV do druku 3D na foliach soczewkowych »

System paneli PV »