Projekty unijne

Płaski ploter drukujący UV duży format

mazowsze.jpg

Warszawa, dnia 09.06.2014r.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:
„Wdrożenie unikalnej technologii oraz wdrożenie nowych i ulepszenie posiadanych produktów
i usług.”


Zamawiający: "Artplex" - Jerzy Kalinowski, Pepłowo 75, 09-470 Bodzanów


Tytuł Projektu: „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości "Artplex" poprzez wdrożenie unikalnej technologii oraz wdrożenie nowych i ulepszenie posiadanych produktów i usług.”


Przedmiot zamówienia:
Zakup płaskiego plotera drukującego UV duży format


Wymogi specyfikacyjne przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


Kryteria oceny:

 • Cena.
 • Warunki gwarancji.
 • Termin dostawy od momentu zamówienia.


Miejsce i forma złożenia ofert:

Oferty można składać osobiście w siedzibie Firmy w Kobyłce (ul. Kosynierów 16, 05-230 Kobyłka) w formie papierowej. Każdorazowo oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione wraz z pieczęcią imienną lub określeniem pełnionej funkcji.


ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • nazwę i adres oferenta,
 • datę wystawienia oferty,
 • kosztorys ofertowy (netto i brutto),
 • przewidywany czas realizacji,
 • warunki płatności,
 • warunki gwarancji,
 • termin ważności oferty,
 • podpis wystawcy oferty.


Termin złożenia ofert: Oferty przyjmowane są od 09.06.2014 do 24.06.2014 do godziny 12.00.


***

Załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT z dnia 09.06.2014 r.


Zamawiający: "Artplex" - Jerzy Kalinowski


Wymogi specyfikacyjne przedmiotu zamówienia dla poszczególnych wydatków:

 • Płaski ploter drukujący UV duży format.
 • Przeznaczony do druku w technologii ink-jet, zastosowanie tuszy utrwalanych UV.
 • Wymiar stołu minimum 2,5m-1,25m.
 • Szybkość produkcyjna ok 40 m2/godz.
 • Kolorystyka robocza - CMYK + Lakier, musi zawierać układ antyelektrostatyczny, technologię przejść tonalnych (technologia zmiennej wielkości kropli), technologię białego atramentu.

O projekcie »

Wielkoformatowy ploter solwentowy »

Laminator temperaturowy i trymer »

Płaski ploter drukujący UV duży format »

Oprogramowanie do plotera drukującego UV do druku 3D na foliach soczewkowych »

System paneli PV »