Projekty unijne

Oprogramowanie do plotera drukującego UV do druku 3D na foliach soczewkowych

mazowsze.jpg

Warszawa, dnia 14.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:

„Wdrożenie unikalnej technologii oraz wdrożenie nowych i ulepszenie posiadanych produktów
i usług.”


Zamawiający: "Artplex" - Jerzy Kalinowski, Pepłowo 75, 09-470 Bodzanów


Miejsce dostawy/odbioru: Zakład Produkcyjny: 05-230 Kobyłka, ul. Kosynierów 16


Tytuł Projektu: „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości "Artplex" poprzez wdrożenie unikalnej technologii oraz wdrożenie nowych i ulepszenie posiadanych produktów i usług.”


Przedmiot zamówienia: Zakup oprogramowania do plotera drukującego UV do druku 3D na foliach soczewkowych.


Wymogi specyfikacyjne przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


Kryteria oceny:

 • Cena.
 • Warunki gwarancji.
 • Termin dostawy od momentu zamówienia.


Miejsce i forma złożenia ofert:

Oferty można składać osobiście w siedzibie Firmy w formie papierowej lub w wersji elektronicznej na adres mail biuro@artplex.pl. Każdorazowo oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione wraz z pieczęcią imienną lub określeniem pełnionej funkcji.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.


ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • nazwę i adres oferenta,
 • datę wystawienia oferty,
 • kosztorys ofertowy (netto i brutto),
 • przewidywany czas realizacji,
 • warunki płatności,
 • warunki gwarancji,
 • termin ważności oferty,
 • podpis wystawcy oferty.


Termin złożenia ofert: oferty przyjmowane są od 14.11.2014 do 21.11.2014 do godziny 12.00


***

Załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT z dnia 14.11.2014 r.


Zamawiający: "Artplex" - Jerzy Kalinowski


Wymogi specyfikacyjne przedmiotu zamówienia dla poszczególnych wydatków:

 • Oprogramowanie do plotera drukującego UV do druku 3D na foliach soczewkowych.
 • Program do samodzielnej obróbki komputerowej, oglądania i wykonywania obrazów trójwymiarowych.
 • Możliwość obróbki obrazów bez ograniczenia rozmiaru, CMYK, zwiększona ilość folii soczewkowej.
 • Program do morfingu i dodatkowych efektów, oprogramowanie do obliczania stereobazy.
 • Z możliwością tworzenia sterokadrów z jednej fotografii i mapy głębi.

O projekcie »

Wielkoformatowy ploter solwentowy »

Laminator temperaturowy i trymer »

Płaski ploter drukujący UV duży format »

Oprogramowanie do plotera drukującego UV do druku 3D na foliach soczewkowych »

System paneli PV »