Projekty unijne

System paneli PV

mazowsze.jpg

Warszawa, dnia 14.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:
„Wdrożenie unikalnej technologii oraz wdrożenie nowych i ulepszenie posiadanych produktów
i usług.”


Zamawiający: "Artplex" - Jerzy Kalinowski, Pepłowo 75, 09-470 Bodzanów


Miejsce dostawy/odbioru: Zakład Produkcyjny: 05-230 Kobyłka, ul. Kosynierów 16


Tytuł Projektu: „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości "Artplex" poprzez wdrożenie unikalnej technologii oraz wdrożenie nowych i ulepszenie posiadanych produktów i usług.”


Przedmiot zamówienia: Zakup systemu paneli PV.


Wymogi specyfikacyjne przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


Kryteria oceny:

 • Cena.
 • Warunki gwarancji.
 • Termin dostawy od momentu zamówienia.


Miejsce i forma złożenia ofert:

Oferty można składać osobiście w siedzibie Firmy w formie papierowej lub w wersji elektronicznej na adres mail biuro@artplex.waw.pl. Każdorazowo oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione wraz z pieczęcią imienną lub określeniem pełnionej funkcji.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.


ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • nazwę i adres oferenta,
 • datę wystawienia oferty,
 • kosztorys ofertowy (netto i brutto),
 • przewidywany czas realizacji,
 • warunki płatności,
 • warunki gwarancji,
 • termin ważności oferty,
 • podpis wystawcy oferty.


Termin złożenia ofert: oferty przyjmowane są od 14.11.2014 do 21.11.2014 do godziny 12.00.


***

Załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT z dnia 14.11.2014 r.


Zamawiający: "Artplex" - Jerzy Kalinowski


Wymogi specyfikacyjne przedmiotu zamówienia dla poszczególnych wydatków:

 • System paneli PV.
 • Rozwiązanie oparte na modułach fotowoltaicznych – minimum 4 sztuki, o maksymalnej mocy znamionowej 245 Wp.
 • System zawierać ma inwerter, akumulatory żelowe (minimum 4 sztuki po 100 Ah 12 V), zabezpieczenia DC i AC, konstrukcja wsporcza.

O projekcie »

Wielkoformatowy ploter solwentowy »

Laminator temperaturowy i trymer »

Płaski ploter drukujący UV duży format »

Oprogramowanie do plotera drukującego UV do druku 3D na foliach soczewkowych »

System paneli PV »