Fundusze Europejskie

eollnhmacmapgpgi.png 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

 

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla "Artplex" Jerzy Kalinowski

 

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

Planowane efekty projektu: 

  • Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

 

Wartość projektu ogółem: 293 249.70 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 293 249.70 PLN
Beneficjent: "Artplex" Jerzy Kalinowski

 

www.mapadotacji.gov.pl

Rozwiązania ochronne »

Ekspozycja towaru »

Wyposażenie sklepów »

Krawaty produktowe »

Ekspozycja plakatów »

Ekspozycja ulotek »